RIEGO

25 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 1/2

25 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 3/4

50 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 3/4

15 METROS

MANGUERA ANTI-COLAPSO 3/4